چاپ سربی

چاپ سربی چیست

چاپ سربی به چاپ به وسیلهٔ حروف سربیِ متحرک گویند. روش چاپ سربی، روش نسبتاً آسانی است که در آن کاغذ روی صفحه‌ای متشکل ... ادامه مطلب