loading
کاغذحرارتی

کاغذ حرارتی

رول کاغذ حرارتی ازهمان طور که از اسمش مشخصه نوعی کاغذ هست که بر اثر حرارت صندوق فروشگاهی یا فیش پرینتر روی ... ادامه مطلب