چاپ فلزی

چاپ فلزی

چاپ فلزی یا چاپ تیزابی که نوعی روش حکاکی است که در آن خطوط و بافت های توست اسید با ثابت کننده ... ادامه مطلب