لیبل

انواع لیبل ها

برچسب نازکی که بر روی اجناس چسبانده می‌ شود لیبل نام دارد. برچسب ها معمولاً دارای اطلاعاتی درباره مشخصات یک جنس یا ... ادامه مطلب