loading

جعبه های لمینتی را بر اساس تعداد کارتنی که به عنوان جنس زیره که مقوای پشت طوسی بر روی آن قرار می گیرد دسته بندی می شود .

جعبه های لمینتی سینگل فیس

این نوع جعبه ها در سه کلاس B ، فلوت E و فلوت C فلوت تولید می شود. تفاوت این سه کلاس در اندازه گام فلوتینگ میانی محصول است. در جعبه های سینگل فیس جنس زیره دارای دولایه شامل فلوتینگ و فیس است که سطح لمینت شده به عنوان لایه سوم بر روی فلوتینگ قرار گرفته و سه سطح را تکمیل می کند.

جعبه های لمینتی سه لا

جعبه های لمینتی سه لا هم معمولا در سه کلاس E فلوت B فلوت و C فلوت و گاها A فلوت هم تولید می شود. تفاوت این کلاس هم در اندازه گام فلوتینگ میانی محصول است، در جعبه های لمینتی سه لا جنس زیره دارای سه لایه شامل فلوتینگ و دو سطح به عنوان فیس در دو طرف فلوتینگ می باشد که سطح لمینت شده به عنوان لایه چهارم بر روی یکی از سطوح فیس قرار گرفته و در واقع سازه ای چهار لایه ای را تشکیل می دهد .

جعبه های لمینتی پنج لا

در این نوع از جعبه ها جنس زیره متشکل از دو سطح فلوتینگ که بوسیله سه سطح فیس احاطه شده است می باشد ترکیب فلوتینگ مذکور میتواند به صورت E,E ، E,B ، B ، C و …. باشد  ،که در صنعت بسته بندی ایران معمولا حالت B،C متداول است.

بسته بندی های چاپی

بسته بندیتبلیغات محیاجعبه های لمینتیجعبه،چاپ جعبه،کارتن،چاپ کارتنچاپ محیاصنعت چاپلمینتمحیامقوا، چاپ و تبلیغات محیا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *