كنترل كيفيت

گروه چاپ و تبليغات محيا تمام تلاش خود را مي كند تا سفارش شما را با بهترين كيفيت به چاپ برساند.

در صورت بي كيفيت بودن فايل های ارسالي از سوی شما مشتريان عزيز، همكاران ما در گروه چاپ و تبليغات محيا هماهنگي هاي لازم را انجام داده و در صدد اصلاح آن برمي آیند.

همكاران ما در گروه چاپ و تبليغات محيا موظف هستند فايل های ارسالي شما مشتريان عزيز را بررسي و در صورت وجود خطا و عدم كيفيت شما را در جريان قرار دهند.

گروهي از مشكلات كه در طراحي وجود دارد استفاده نا مناسب از رنگ ها و يا تداخل رنگ در طراحي مي باشد كه همكاران ما آن را برطرف مي كنند.

ولي اگر مشكلي غير قابل اصلاح باشد، مسئولانه شما را از آن با خبر مي كنيم تا نسبت به رفع مشكل اقدام نماييد.

محصول چاپي شما مشتريان عزيز در مراحل مختلف توسط همكاران ما در گروه چاپ و تبليغات محيا كنترل مي شود. پس از ارسال فايل توسط شما عزيزان متخصصان طراح ما آن را بررسي و پس از تاييد به قسمت سفارش چاپ ارسال مي نمايند.

در قسمت چاپ از ابتداي امر ناظرين چاپ محيا بر محصول مشتري نظارت كامل را دارند و پيش از سفارش تيراژ نهايي حتما يك نمونه چاپي را به مشتري ارائه و پس از تاييد نهايي وارد مرحله چاپ مي گردد.

همانگونه كه قبلا در در قسمت قوانين و مقررات به استحضار رسانديم؛ در چاپ اختلاف رنگ 15% وجود دارد.

از اين‌كه چاپ و تبليغات محيا را انتخاب كرديد سپاسگذاريم.