loading

مرکب و تونر

هرچند که کاغذ را باید به عنوان مهم ترین عامل هزینه ساز در یک کار چاپی دانست اما هزینه مرکب مصرفی نیز ... ادامه مطلب

انواع مرکب چاپ

مرکب‌های لتر پرس این مرکب‌ها به شکل خمیر هستند و بیشتر شامل رنگدانه و ذرات خشک کن در  سیالی حامل خشک کن ... ادامه مطلب

طراحی در چاپ

  طراحی چیست؟ در یک جمله طراحی را نمی‌توان تعریف کرد و تمام جنبه های آن را  بیان کرد ، اما اگر ... ادامه مطلب